Smittevern hos Dekk og Deler 

Dekk og Deler tar Koronasituasjonen på alvor og har iført strenge rutiner på desinfisering og smittevern.
Alle våre avdelingsledere desinfiserer kontaktflater i butikkene sine regelmessig og setter ut hansker som besøkende og ansatte kan bruke mens de er der. Regel for èn meters avstand blir også opprettholdt.
Deler som kommer på lager blir også desinfisert. Pakking av deler blir gjort med nye engangs-hansker hver gang.

Våre biler blir også desinfisert før og etter hver utkjøring, og sjåfør tar i bruk nye engangs-hansker  mellom hvert stopp.

Vår lagerarbeider, Emil, på desinfiseringsrunden sin.

Driftleder, Sindre, på lager og pakker siste leveranse til vest-ruten.